دوره مدیریت MBA کسب و کار

مدیریت کسب و کار چیست
عبارت مدیریت کسب و کار معادل business administration یا management business می باشد . که در ادبیات فارسی و بحث مدیریت به معنای مدیریت بازرگانی برگردانده شده است . به صورت کلی در عرصه ی علوم مدیریتی ، مفهوم مدیریت به دو شاخه ی عمومی و خصوصی تقسیم شده است . در شاخه ی مدیریت عمومی رشته هایی نظیر مدیریت دولتی با گرایشات مختلف مانند مدیریت تحول ، مدیریت سیستم ، مدیریت شهری وجود دارند .

اما در شاخه ی غیر عمومی مدیریت خصوصی وجود دارد . در دانشگاههای ایران تا سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ رشته ی مدیریت ، شممل دو شاخه ی دولتی و غیردولتی بود که عناوین مدیریت غیر دولتی آن مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی بودند . در واقع بخش غیر عمومی مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی می باشد . بنابراین این دو رشته دیدگاه یکسانی دارند و می توان گفت که هردو در زمینه ی کسب و کار بنگاه های اقتصادی مطرح می شوند . از این نظر مدیریت صنعتی زیر مجموعه ی مدیریت کسب و کار می شود . اما بر مباحث تولید و ساخت تمرکز دارد .

دوره مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) چیست؟
MBA مخفف Master of Business Administration است که ترجمه آن به فارسی تقریبا معادل “دوره پیشرفته مدیریت کسب و کار” می شود. رویکرد MBA به مسائل رویکردی کاربردی است نه پژوهشی و تحقیقاتی. در حقیقت تمرکز MBA روی یادگیری صرف دانش مدیریتی نیست و بیشتر روی بکارگیری دانش برای حل مسائل محیط کسب و کار تمرکز دارد. در واقع این دوره تولید علمی جدید نیست، بلکه دانشجویان این رشته به مفاهیم و ابزاری مجهز می شوند که قادر به حل مسائل مدیریتی دنیای واقعی شوند. MBA کاربردی علم مدیریت برای کسانی است که می خواهند وارد بازار کار حرفه ای مدیریت و مشاوره مدیریت شده یا به عنوان کارآفرین مشغول به کار شوند و مسیر شغلی خود را تغییر یا بهبود دهند. این دوره گواهی حرفه ای و مهارتی اثبات شایستگی شما در زمینه علم مدیریت می باشد.

ویژگی های شاخص یک مدیر فروش موفق
شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی به مدیران خوش فکر و خلاق در عرصه ی بازاریابی و فروش نیاز دارند . یک مدیر خلاق قدرتمند ، در ایجاد تعادل و همچنین اعمال تکنیک های موفق مدیریتی در سازمان نقش به سزایی دارد. بر اساس تحقیقات و پژوهش های انجام شده ، تکنیک ها و روش های مدیریتی تدوین شده که نهایتا می تواند منجر به موفقیت چشم گیر مدیران بازاریابی و فروش شود .

هفت عامل مهم در انجام وظایف یک مدیرفروش موفق و خلاق عبارتند از :
۱) حمایت و اجرای بهترین روش های تجربه شده از قبل در امور مدیریت موفق
۲) حمایت از ایده های جدید و طرح های ابتکاری و خلاقانه در ارایه ی محصولات جدید
۳) توسعه و گسترش آموزش مهارت های بازاریابی و فروش جهت کارمندان واحد فروش
۴) حمایت و استقبال از ایده های جدید پرسنل مختلف
۵) شناسایی بخش های جدید مورد نیاز بازار
۶) هدایت و سرمایه گزاری در جهت ایده های جدید و کارا
۷) آماده سازی و طراحی بستر مناسب جهت پروژه های رو به رشد

مدیریت هزینه جهت تولید و تدوین ایده های بهترنیز باید وجود داشته باشد . استفاده و اجرای فاکتورهای ذکر شده ، موجب می شود که ایده ها ی کارآمد به بار نشسته و موفقیت روز افزون پروژه ها را رقم بزند . یک مدیر فروش موفق و پویا اصولا تمامی زمان و انرژی خود را صرف تمرکز بر اینگونه فعالیت ها می کند . یک مدیر فروش موفق با طراحی یک برنامه ی مناسب و کارآمد با اعمال موارد فوق ، میتواند گام مهمی در جهت رفع اشکالات و شناخت نقاط قوت و ضعف بردارد.
خلاقیت و نواوری نیز فرایندی مبنی بر نگرش اصولی و شناخت کلی می باشد اما در نظر گرفتن اصول مدیریتی و اعمال ان باعث رفع موانع و مشکلات شده و در اثر بخشی ایده ها موثر می باشد .

فصل اول – معرفی بازاریابی

 •     مقدمه
 •     تعريف بازاريابي
 •     اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
 •     مدیریت بازاریابی
 •     فلسفه های مدیریت بازاریابی

فصل دوم –  تجزیه و تحلیل رقبا و وضعیت بازار

 •     سیستم بازار
 •     ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
 •     تجزیه و تحلیل بازار رقبا

فصل سوم – برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

 •     ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ
 •     فرآیند ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
 •     آمیخته بازاریابی

فصل چهارم – نقش و اهمیت تحقیقات بازاریابی

 •     تعریف تحقیقات بازاریابی
 •     نقش تحقيقات بازاريابي
 •     ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
 •     فرآیند تحقیقات بازار

فصل پنجم – رفتار مصرف کننده

 •     فرآیند تصمیم گیری رفتار مصرف کننده
 •     انواع حل مسأله خرید
 •     ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر در فرآیند ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺧﺮﯾﺪ
 •     ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

فصل ششم – تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

 •     معیارهای تقسیم بازار
 •     روش ها و متغیرهای تقسیم بازار
 •     انتخاب بازار هدف برای متمرکز کردن فعالیت
 •     استراتژی های مختلف برای انتخاب بازار هدف

فصل هفتم – ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش

 •     ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪازه و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار
 •     روش ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش

فصل هشتم – مدیریت محصولات

 •     موضع یابی
 •     مدیریت آمیخته محصول
 •     ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد و ﻋﺮﺿﻪ‌ی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ
 •     منحنی عمر محصول

فصل نهم –  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ

 •     واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺮﻓﯿﻊ وﺗﻮزﯾﻊ
 •     روش‌ها و استراتژی قیمت گذاری
 •     ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري دراﻧﻮاع ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 •     فرآیند ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری

نحوه برگزاری دوره: مجازی

مدت دوره:  ۸۰ ساعت

مدرس دوره: مدرسین مرکز

گواهینامه پایان دوره: ملی/بین المللی

شهریه دوره:  ۲۳۵,۰۰۰ تومان

لطفا پکیج و گواهینامه مربوطه را انتخاب نمایید.

[icon_text box_type=”normal” box_border=”no” icon=”fa-angle-double-down” icon_type=”circle” icon_size=”fa-lg” icon_animation=”q_icon_animation” icon_animation_delay=”100″ icon_position=”top” title=”انتخاب پکیج” title_tag=”h3″]

[purchase_link id=”8097″ style=”button” color=”orange” text=”اضافه به سبد خرید”]

[icon_text box_type=”normal” box_border=”no” icon=”fa-angle-double-down” icon_type=”circle” icon_size=”fa-lg” icon_animation=”q_icon_animation” icon_animation_delay=”100″ icon_position=”top” title=”انتخاب گواهینامه ملی” title_tag=”h3″]

[purchase_link id=”7765″ style=”button” color=”green” text=”اضافه به سبد خرید”]

[icon_text box_type=”normal” box_border=”no” icon=”fa-angle-double-down” icon_type=”circle” icon_size=”fa-lg” icon_animation=”q_icon_animation” icon_animation_delay=”100″ icon_position=”top” title=”انتخاب گواهینامه بین المللی” title_tag=”h3″]

گواهینامه بین المللی INOCERT کانادا برای دوره های کمتر از ۸۰ ساعت                    ۵۰دلار

گواهینامه بین المللی INOCERT کانادا برای دوره های بیشتراز ۸۰ ساعت                   ۷۰دلار

گواهینامه بین المللی ACS آمریکا(ثبت در سایت ACS آمریکا )                                   ۷۵دلار

گواهینامه بین المللی ACS آمریکا(با مهر و تایید فدرال آمریکا )                                   ۱۵۵دلار

در صورت تمایل برای انتخاب گواهینامه بین المللی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

۰۲۶-۳۴۲۰۰۱۸۰۰

[icon_text box_type=”normal” box_border=”no” icon=”fa-angle-double-down” icon_type=”circle” icon_size=”fa-lg” icon_animation=”q_icon_animation” icon_animation_delay=”100″ icon_position=”top” title=”ترجمه رسمی گواهینامه با تاییدیه دادگستری” title_tag=”h3″]

[purchase_link id=”7498″ style=”button” color=”orange” text=”اضافه به سبد خرید”]

موارد دریافتی شما

دسترسی به محتوای آموزشی آنلاین

گواهینامه پایان دوره معتبر

لوح ویژه گواهینامه

بسته آموزشی مالتی مدیا