دوره فنگ شویی - مرکز آموزش های خانه صنعت ومعدن البرز
8137
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-8137,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-3.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

دوره فنگ شویی

فنگ شویی مقدماتی :

تاریخچۀ فنگ شویی(فنگ شویی مبتنی بر عناصر و فرمها و فنگ شویی مبتنی بر قطب نما)
یین و یانگ)مکانها ،خوراکیها ،مشاغل ،ورزشها ،رنگها)
انرژی چی و شاچی
جدول لوشو
پنج عنصر
خصوصیات عناصر
طرز بدست آوردن عناصر شخصی
فنگ شویی و نظم(انواع انباشتگیها ، مفهوم انباشتگیها ، پالایش محیطی ،مضرات انباشتگی ، فواید رفع انباشتگی و…)
فنگ شویی و درهای ورودی
فنگ شویی وفرورفتگیها
فنگ شویی و جهتهای خواب
فنگ شویی و اتاق خواب
فنگ شویی و آشپزخانه
فنگ شویی و فصلها
فنگ شویی و تغذیه
فنگ شویی و بیماریها
جدول فوکین
ورودیها در فنگ شویی
فنگ شویی وانتخاب آپارتمان
فنگ شویی و محیط اطراف
فنگ شویی و ساختمان
فنگ شویی و انتخاب آپارتمان
تمهیدات فنگ شویی
تمهیدات انرژی منفی
انواع پاکسازیها
محلهای مناسب جهت قرار دادن آینه ها
نقطۀ شانس
نقطۀ اقبال در منزل
چند تکنیک فنگ شویی
فنگ شویی و تعامل عنصری افراد
فنگ شویی و چرخه ها
فنگ شویی و رنگهای کوآ
طرز تهیه نقشۀ محل و بدست آوردن مرکز و تقسیم بندی جغرافیایی
زبان اسطوره ها

فنگ شویی متوسطه:
ویژگیها و کاربرد عناصر پنج گانه چینی در زندگی
کاربرد عناصر پنج گانه
چینی در فضاهای داخلی منزل
چیدمان مناسب آشپزخانه .، اتاق نشیمن ، پذیرایی ، نهار خوری ، اتاق مهمان ، نماز خانه ، سرویسهای بهداشتی
ویژگیهای کاربردی رنگها جهت ایجاد صمیمیت و هماهنگی بیشتر بین اعضاء خانواده
درمانهای محیطی جهت بهینه کردن فضای انرژیکی منزل با استفاده از وسایل دکوری و رایج محیطی
استفاده کاربردی از رنگها در فضاهای داخلی جهت ارتقاءکیفی و کمی زندگی
بررسی و تخریب تیرهای مهاجم انرژیکی نامرئی ای که توسط انرژی های ماکروویو و ….. معلق در هوا که محیط زندگیمان را تهدید میکنند
اهکارهای مناسب و قابل اجرا جهت دفع انرژیهای تهدید کننده محیطی از قبیل پستهای فشار قوی ،آنتن های مخابراتی و…

فنگ شویی پیشرفته:
عناصرخمسه و سیارات مرتبط
مروری بر چرخه ها
ارزیابی تأثیرات محیط بر مکان
ارزیابی تأثیرات مکان برافراد بر اساس عناصر مربوطه
جداول ارزیابی محیط بر مکان و مکان بر افراد
جدول ارزیابی نهایی با استفاده از عناصر و تقسیم بندی فوکین
مفایسۀ شایستگی فضاهای مختلف یک ساختمان برای ساکنین آنجا
عناصر متعادل کننده و کارآیی آنها
روشهای استفاده از عناصر متعادل کنند
آسمان پیش از تولد و پس از تولد
فهرست اشیاء و مقوله های وابسته به عناصر خمسه
ساختمانهای منتسب به دوعنصر و یا بیشتر
تری گرامها و سه خطه ها ی ئی چینگ
مقایسۀ مکتب مبتنی بر فرم وشکل و مکتب مبتنی بر قطب نما
شناخت و درک تری گرامها
نظامها و توالی های مهم در فنگ شویی
جهات هشتگانه و پیش آگهی های مربوطه سه خطه ها
موقعیت دو شخص نسبت به یکدیگر برای استفاده از یک فضا
روشهای بهبود فنگ شویی بد
تقویت شی مثبت
مناطق مرده
شی از دست رفته
روشهای دفع شای بد ومضر(اتوبانها ،پلها،کوچه های بن بست،پادگانها وعدم تعادل عنصری و…)
عوامل تهدید کنندۀ عنصری خانه ها
چگونگی استفاده از عناصر متعادل کننده
قواعد اساسی آبها در فنگ شویی
ساختمانهای تجاری
هشت نوع فعالیت با توجه به درهای ورودی اماکن
تفسیر پیش آگهی های فوکین در ساختمانهای تجاری
شی و شا در ساختمانهای تجاری
درهای ورودی در ساختمانهای تجاری
روش فنگ شویی حرفه ای
برخی تذکرات در مورد فضاهای خاص مثل اتاق نشیمن،نهار خوری،آشپزخانه،حمام،اتاق خواب،اتاق کار،کارگاه،
دیاگرامهای فنگ شویی و پر کردن فرمهای مخصوص

مشاوره

همانطور که فیزیک کلاسیک همه مسائل را از دیدگاه ماده برسی میکند ، فنگ شوی همه چیز را از دیدگاه انرژی مورد برسی قرار میدهد. البته مفهوم این انرژی با انرژیهای فیزیکی کمی متفاوت است. این انرژی در مکاتب مختلف “چی” ، “کی” ، “پرانا” ، “vital force” ، “انرژی حیاتی ” ، “انرژی کیهانی” و… نامیده میشود.
این انرژی با چشم عادی دیده نمیشود. اما تاثیرات آن در محیط احساس میشود. این انرژی با کیفیت متفاوتی از آنچه در بیرون هست در بدن ما نیز هست و زندگي ما را تحت تأثير قرار ميدهد . انرژی ها میتوانند کیفیتهاي متفاوتي را در زندگي ما ايجاد نمايند. از دیدگاه اساتید فنگ شوی جهت درب ورودی خانه خیلی میتواند مهم و اثر گذار باشد.
علم فنگ شويي ميتواند اين انرژيها را شناسايي كرده و جهت ارتقاء و يا تضعيف انرژي منفي تمهيداتي را ارائه نمايد كه با توجه به بناي مسكوني متفاوت ميباشد .
در فرهنگ آسيايي كهن اين اعتقاد وجود دارد كه تقدير زميني توسط فنگ شويي صحيح قابل تغيير و بهبودي ميباشد .

فصل اول    

 • معرفی فنگ شویی
 • تاریخچه فنگ شویی
 • فنگ‌شویی چیست؟
 • ریشه‌های فنگ شویی
 • آشنایی با نمادهای فنگ‌شویی
 • چی و یین ویانگ
 • انواع فنگ شویی
 • انرژی چی

فصل دوم

 • عناصر پنج گانه فنگ شویی
 • عناصر پنج گانه فنگ شویی
 • عنصرچوب
 • عنصر آتش
 • عنصرخاک
 • عنصر فلز
 • عنصر آب
 • جهت‌های سازنده مخرب در عناصر
 • جهت های هشت گانه در فنگ شویی

فصل سوم    

 • کاربرد فنگ شویی
 • فنگ شویی سلامتی
 • فنگ شویی منزل (اتاق خواب، حمام، آشپزخانه)
 • اتاق خواب
 • حمام
 • رازها و نکات مهم در فنگ شویی دکوراسیون دستشویی و حمام
 • آشپزخانه
 • فنگ شویی محل کار
 • فنگ شویی فضای سبز
 • تکنیک های فنگ شویی برای جذب ثروت

 فصل چهارم    

 • باگوا
 • اجرای شبکه بندی باگوا (هشت گانه) بررسی و تقویت بخش‌های مختلف
 • شیانتیان باگوآ
 • هوتیان باگوآ
 • باگوآی هشت آرزو
 • نقشه باگوآ
 • پالایش مکان و رهایی از انباشتگی‌های وسایل برای آزاد شدن جریان انرژی
 • بررسی چرخه انرژی در مکان
 • تقویت فضاهای کم انرژی و مرده
 • توصیه‌های فنگ شویی در مورد آینه ها در منزل
 • بررسی اشکالات ساختاری در مکان زندگی و راه‌کارهای بهبود آنها

فصل پنجم    

 • روانشناسی رنگها
 • روانشناسی رنگ‌ها و به‌کارگیری آنها با توجه به تاثیرات روانی آنها
 • شخصیت افراد براساس روانشناسی رنگها
 • روانشناسی رنگهای اصلی مخلوط
 • زنان و روانشناسی رنگها
 • روانشناسی رنگها در خانه
 • روانشناسی رنگها و دفتر کار
 • روانشناسی رنگها و اتومبیل
 • روانشناسی رنگها و لباس
 • روانشناسی رنگها و لباس های اداری
 • ایده های استفاده از روانشناسی رنگها
 • روانشناسی رنگها و شیک پوشی
 • نکات کاربردی روانشناسی رنگها
 • بررسی تاثیرات آسمانی و محیط زندگی و کار
 • اصول فنگ شویی در شغل و تجارت

نحوه برگزاری دوره: مجازی

مدت دوره:  50 ساعت

مدرس دوره: مدرسین مرکز

گواهینامه پایان دوره: ملی/بین المللی

شهریه دوره:  167,000 تومان

لطفا پکیج و گواهینامه مربوطه را انتخاب نمایید.

انتخاب پکیج

[purchase_link id=”8135″ style=”button” color=”orange” text=”اضافه به سبد خرید”]

انتخاب گواهینامه ملی

[purchase_link id=”7765″ style=”button” color=”green” text=”اضافه به سبد خرید”]

انتخاب گواهینامه بین المللی

گواهینامه بین المللی INOCERT کانادا برای دوره های کمتر از 80 ساعت                    50دلار

گواهینامه بین المللی INOCERT کانادا برای دوره های بیشتراز 80 ساعت                   70دلار

گواهینامه بین المللی ACS آمریکا(ثبت در سایت ACS آمریکا )                                   75دلار

گواهینامه بین المللی ACS آمریکا(با مهر و تایید فدرال آمریکا )                                   155دلار

در صورت تمایل برای انتخاب گواهینامه بین المللی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

026-342001800

ترجمه رسمی گواهینامه با تاییدیه دادگستری

[purchase_link id=”7498″ style=”button” color=”orange” text=”اضافه به سبد خرید”]

موارد دریافتی شما

دسترسی به محتوای آموزشی آنلاین

گواهینامه پایان دوره معتبر

لوح ویژه گواهینامه

بسته آموزشی مالتی مدیا