دوره حسابداری مقدماتی - مرکز آموزش های خانه صنعت ومعدن البرز
7915
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-7915,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-3.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

دوره حسابداری مقدماتی

در دوره حسابداری مقدماتی چه می آموزم؟
در این دوره، حسابداری مقدماتی را به زبانی بسیار ساده و با مثال هایی کاربردی خواهید آموخت.

مفاهیم و اصطلاحات حسابداری، تحلیل رویدادهای مالی و نحوه ثبت سند حسابداری برای هر رویداد را آموزش می بینید.

عملیات مهم پایان سال مالی شامل بستن حساب ها را یاد می گیرید و به خوبی با مفهوم و کاربرد دفاتر قانونی شامل دفتر کل و روزنامه و همینطور تراز آزمایشی آشنا می شوید.

در پایان این دوره چه چیزی به دست می آورم؟
در پایان این دوره شما می توانید حسابداری شرکت های بازرگانی و خدماتی را انجام دهید.

اگر صاحب کسب و کار کوچکی هستید و حسابدار ندارید، با گذراندن این دوره به خوبی می توانید حسابداری کسب و کارتان را مدیریت کنید.

فصل اول    

 • تشخیص و کاربرد مفاهیم نظری حسابداری
 • صورت‌های مالی
 • اجزاي‌ صورت‌های‌ مالي‌
 • مفاهیم حسابداری
 • الف) مفروضات حسابداری
 • ب) اصول حسابداری
 • ج) اصول یا میثاق های محدود کننده
 • ارائه‌ مطلوب‌ و رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌
 • خصوصیات کیفی محتوای اطلاعات مالی
 • خصوصیات کیفی مربوط به محتوای اطلاعات
 • خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با چگونگی ارائـه‌ اطلاعات‌
 • اصطلاحات حسابداری
 • صورت حساب سرمایه:
 • اثر رویداد مالی روی حسابها:
 • ماهیت حسابها:
 • انواع موسسات اقتصادی
 • انواع  شاخه های حسابداری
 • حسابداري صنعتي
 • حسابداري مالي
 • حسابداري دولتي
 • حسابداري مديريت
 • حسابداري منابع انساني
 • حسابداری سیستمها
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
 • حسابداری اجتماعی
 • استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری
 • استفاده كنندگان درون سازمانی :
 • استفاده كنندگان برون سازمانی :
 • دوره مالی:
 • چرخه حسابداری (Accounting  cycle)
 • محاسبه سود یا زیان خالص:
 • روش کلی بستن حساب :
 • ثبت و گزارش حساب ها
 • عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی‌
 • حسابداری در بانک
 • اصلاح حساب ها

فصل دوم    

 • حسابداری و انواع آن
 • آشنایی با حسابداری
 • وظایف حسابداران
 • حسابدار سرپرست
 • آشنایی با دفترداری
 • شباهت و تفاوت حسابداری و دفترداری
 • اصول حسابداری
 • حسابداری مالی(عمومی)
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت
 • ارزیابی متوازن
 • حسابداري مالياتي
 • هدف وصول ماليات
 • نرخ تصاعدي ماليات
 • قراين مالياتي
 • حسابداری دولتی
 • آشنایی با اصول و موازین حسابداری دولتی
 • حسابداری اجتماعی
 • حسابرسی
 • انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی:

فصل سوم    

 • آشنایی با حسابداری مدیریت
 • معرفی حسابداری مدیریت
 • تاریخچه حسابداری مدیریت
 • مباحث اصلی حسابداری مدیریت
 • نقش حسابداری مدیریت در کسب اهداف سازمانی
 • محدوده‌های حسابداری مدیریت
 • هدف حسابداری مدیریت‌ـ مثلث استراتژیک
 • طبیعت حسابداری مدیریت
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت در حسابداری
 • ارزیابی متوازن در حسابداری
 • ارزش افزوده اقتصادی

فصل چهارم   

 • پیش بینی مالی و برنامه ریزی
 • و بودجه بندی
 • بودجه یا برنامه مالی
 • بودجه عملیاتی
 • اهداف و مزایای بودجه ریزی عملیاتی
 • چالشهای بودجه ریزی عملیاتی
 • الزامات بودجه ریزی عملیاتی در ایران
 • عناصر و مولفه های استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
 • روش مناسب بودجه ریزی عملیاتی
 • روش تهیه بودجه
 • روشهای برآورد هزینه‌ها ( طرف دیگر بودجه )
 • بودجه برنامه ای
 • بودجه عملیاتی
 • مقایسه بودجه برنامه‌ای و بودجه عملیاتی
 • روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی
 • نظام بودجه بندی طرح و برنامه

فصل پنجم   

 • بودجه بندی سرمایه‌ای
 • طبقه بندي بودجه
 • نظام آمارهاي مالي دولت GFS
 • طبقه بندي بودجه در ايران
 • روشهای ارزیابی پروژه های سرمایه ایی
 • دوره برگشت سرمایه
 • خالص ارزش فعلی
 • نرخ بازده داخلی (IRR)
 • شاخص نرخ سودآوری
 • اجاره بلند مدت

فصل ششم    

 • توانایی تشخیص حسابها در
 • حسابداری  دولتی
 • آشنایی با تعریف حسابداری
 • آشنایی با تعریف دفترداری
 • آشنایی با خصوصیات حسابداری دولتی
 • آشنایی با اصول و موازین حسابداری دولتی
 • اصول و موازین حسابداری بطور اعم
 • اصول و موازین حسابداری دولتی بطور اخص
 • آشنایی با روش های حسابداری دولتی
 • شناسایی اصول تشخیص حساب ها و تنظیم سند حسابداری
 • صورت حساب سود و زیان ( Income Statement)
 • صورت حساب سود و زیان به روش تک مرحله ای
 • طبقه بندی اقلام صورت حساب سود وزیان
 • صورت حساب سرمایه
 • صورت وضعیت مالی(ترازنامه)
 • . طبقه بندی اقلام ترازنامه
 • تهیۀ گزارش از مانده حساب ها در پایان دورۀ مالی
 • ماهیت ماندۀ حساب ها

فصل هفتم    

 • توانايي عمليات حسابداري بانك
 • آشنايي با حسابهاي بانكي سازمانهاي مالي و انواع آن
 • آشنايي با موارد اختلاف صورت حساب بانك با دفاتر سازمان
 • برداشت هاي بانك
 • وجوه بين راهي
 • چكهاي معوق
 • چكهاي لاوصول
 • آشنايي با تعريف صورت مغايرت بانك
 • آشنايي با فرم صورت مغايرت بانك با تعيين مانده واقعي
 • آشنايي با اشتباهات بانك و سازمان
 • آشنايي با تعريف درآمد و هزينه اختصاصي
 • شناسايي اصول ثبت فعاليت هاي مالي مربوط به درآمد و هزینه از درآمد اختصاصي دردفاتر
 • آشنايي با موازنه حساب درآمد اختصاصي
 • شناسايي اصول بستن حساب درآمد اختصاصي در پايان سال

فصل هشتم    

 • معرفی حسابداری مالی
 • آشنایی با حسابداري مالي
 • تعریف مدیریت مالی
 • هدف مدیریت مالی
 • نقش مدیر مالی
 • تاریخچه مدیریت مالی
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت
 • نسبت هاي مالي
 • چارچوب مفهومی
 • تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری
 • انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی
 • رفتارشناسی مالی
 • صورت حساب سود و زیان ( Income Statement)
 • طبقه بندی اقلام صورتحساب سود وزیان
 • صورت حساب سرمایه
 • صورت وضعیت مالی(ترازنامه)
 • تهیۀ گزارش از مانده حساب ها در پایان دورۀ مالی
 • ماهیت ماندۀ حساب ها

فصل نهم    

 • توانايي انجام عمليات مالي
 • طرحهاي عمراني
 • آشنايي با تعريف طرحهاي عمراني
 • آشنايي با ضمانت نامه هاي بانكي
 • آشنايي با سپرده حسن انجام كار
 • آشنايي با تحويل موقت و قطعي
 • آشنايي با كسور قانوني
 • آشنايي با سرفصل هاي استاندارد و كاربرد آنها
 • هدف‌ صورتهای‌ مالی‌
 • اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌
 • ارائه‌ مطلوب‌ و رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌
 • شناسايي اصول بستن حسابهاي طرحهاي عمراني در پايان دوره مالي
 • شناسايي اصول تنظيم اسناد هزينه هاي قطعي
 • شناسايي اصول عمليات مالي طرحهاي عمراني

فصل دهم  

 • به کارگیری رایانه در حسابداری
 • نرم افزارهاي حسابداري
 • زمينه هاي استفاده از نرم افزارهاي برنامه حسابداري
 • انواع سيستم ها و نرم افزارهاي حسابداري
 • اصول نصب سيستم هاي مالي
 • ويژگي هاي کاربردي يك نرم افزار حسابداري
 • آشنايي با کدبندي حساب ها و کالاها
 • گروه حساب
 • ثبت اسناد حسابداري
 • اصول ايجاد شماره سند موقت و دائم
 • وارد کردن کد در ثبت اسناد حسابداري
 • اصول تهيه گزارش هاي حسابداري
 • رمزگذاري در سيستم
 • ايجاد قفل سخت افزاري
 • اصول چاپ گزارشات

فصل یازدهم   

 • به كارگيري نرم افزار Excel در  عمليات حسابداري
 • آشنایی با محیط برنامه و شروع کار با برنامهExcel
 • ایجاد سند کاری جدید (Create a Workbook)
 • باز کردن اسناد کاری (Open)
 • ذخیره کردن اسناد کاری (Save-Save As)
 • وارد کردن داده ها (Entering Data)
 • تغییر اندازه سلول ها (Cells Size)
 • محاسبه با عملگرهای ریاضی (Calculate with Operators)
 • محاسبات با توابع (Calculate with Functions)
 • آدرس دهی نسبی، مطلق، و ترکیبی (Relative, Absolute, & Mixed Functions)
 • لینک کردن برگه (Linking Worksheets)
 • تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل
 • کنترل اعتبار داده‌های ورودی
 • تابع SUM
 • تابع Average
 • تابع Count
 • تابع IF

فصل دوازدهم    

 • اصلاح حساب ها
 • اصلاح حساب ها
 • حساب های دائمی
 • حساب های موقت
 • حساب های مختلط
 • اصلاح حساب ها در طول دوره ي مالی
 • اصلاح حساب ها در پايان دوره ي مالی
 • سایر اصلاحات
 • بستن حساب ها
 • مراحل بستن حساب موقت
 • تراز آزمایشی اختتامی
 • بستن حساب های دائمی

نحوه برگزاری دوره: مجازی

مدت دوره:  55 ساعت

مدرس دوره: مدرسین مرکز

گواهینامه پایان دوره: ملی/بین المللی

شهریه دوره:  180,000 تومان

لطفا پکیج و گواهینامه مربوطه را انتخاب نمایید.

انتخاب پکیج

[purchase_link id=”7917″ style=”button” color=”orange” text=”اضافه به سبد خرید”]

انتخاب گواهینامه ملی

[purchase_link id=”7765″ style=”button” color=”green” text=”اضافه به سبد خرید”]

انتخاب گواهینامه بین المللی

گواهینامه بین المللی INOCERT کانادا برای دوره های کمتر از 80 ساعت                    50دلار

گواهینامه بین المللی INOCERT کانادا برای دوره های بیشتراز 80 ساعت                   70دلار

گواهینامه بین المللی ACS آمریکا(ثبت در سایت ACS آمریکا )                                   75دلار

گواهینامه بین المللی ACS آمریکا(با مهر و تایید فدرال آمریکا )                                   155دلار

در صورت تمایل برای انتخاب گواهینامه بین المللی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

026-342001800

ترجمه رسمی گواهینامه با تاییدیه دادگستری

[purchase_link id=”7498″ style=”button” color=”orange” text=”اضافه به سبد خرید”]

موارد دریافتی شما

دسترسی به محتوای آموزشی آنلاین

گواهینامه پایان دوره معتبر

لوح ویژه گواهینامه

بسته آموزشی مالتی مدیا