دوره تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران - مرکز آموزش های خانه صنعت ومعدن البرز
7895
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-7895,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-3.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

دوره تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران

مسئولیت تهیه و ارائه صورت‌های مالی طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط با مدیریت واحد مورد رسیدگی است، درحالی‌که مسئولیت حسابرس، اظهارنظر درباره آن‌هاست. حسابرسی صورت‌های مالی، رافع مسئولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی در قبال صورت‌های مالی، نمی‌باشد.

اصطلاح “صورت‌های مالی” به معنای ارائه اطلاعات مالی به‌صورت سازمان‌یافته  است؛ که معمولاً شامل یادداشت‌های توضیحی نیز می‌باشد و از سوابق حسابداری استخراج‌شده و هدف آن، گزارش منابع اقتصادی و تعهدات واحد مورد رسیدگی در یک مقطع زمانی بخصوص و تغییرات آن در یک دوره مالی بر اساس یک چارچوب گزارشگری مالی است. این اصطلاح می‌تواند در مورد مجموعه کامل صورت‌های مالی بکار رود، اما در مورد یک صورت مالی، مانند ترازنامه یا صورت درآمدها و هزینه‌ها و یادداشت‌های توضیحی مرتبط با آن نیز می‌تواند استفاده شود.

الزامات مقرر در چارچوب گزارشگری مالی مربوط، شکل و محتوای صورت‌های مالی و آنچه را که مجموعه کامل صورت‌های مالی نامیده می‌شود مشخص می‌کند. برای مثال، در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، صورت‌های مالی شامل صورت‌وضعیت مالی، صورت مقایسه عملکرد با بودجه مصوب، صورت انتقال پرداخت‌های غیرقطعی مهروموم‌های قبل به دارایی‌های در جریان تکمیل یا ایجاد مهروموم‌های قبل و یادداشت‌های توضیحی مربوط است که طبق دستورالعمل نحوه نگهداری حساب‌ها و تنظیم صورت‌های مالی مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود.

 

از طرف دیگر، هدف صورت‌های مالی که برمبنای استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود مهیا ساختن اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است. مجموعه کاملی از صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی (شامل خلاصه‌ای از اهم رویه‌های حسابداری و توضیحات تکمیلی) است.

فصل اول

 •  تشخیص و کاربرد مفاهیم نظری حسابداری
 • اجزاي‌ صورت‌های‌ مالي‌
 • مفاهیم حسابداری
 • مفروضات حسابداری
 • اصول حسابداری
 • اصول یا میثاق های محدود کننده
 • ارائه‌ مطلوب‌ و رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌
 • خصوصیات کیفی محتوای اطلاعات مالی
 • خصوصیات کیفی مربوط به محتوای اطلاعات

فصل دوم

 • قوانین مالی سازمان ها
 • هدف حسابرسي صورتهاي مالي
 • الزامات اخلاقي مربوط به ‌حسابرسي صورتهاي مالي
 • انجام حسابرسي صورتهاي مالي
 • دامنه حسابرسي صورتهاي مالي
 • صورت های مالی
 • استاندارد حسابداری
 • تهیه صورت مالی
 • صورت های مالی استاندارد

فصل سوم

 • ترديد حرفه‌اي
 • اطمينان معقول
 • خطر حسابرسي و اهميت
 • مسئوليت صورتهاي مالي
 • تعيين قابليت پذيرش چارچوب گزارشگري مالي
 • اظهار نظر در باره صورتهاي مالي

فصل چهارم

 • توانايي كار با نرم افزارهاي معاملات
 • شناسايي اصول نصب نرم افزار
 • اصول کار با منوهای مختلف پلتفرم متاتریدر
 • اصول کار با منوی (File)
 • اصول کار با منوی (View)
 • اصول کار با منوی (Insert)
 • اصول کار با منوی (Charts)
 • اصول کار با منوی (Tools)
 • اصول کار با منوی (Window)

فصل پنجم

 • نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي
 • دامنه‌ كاربرد
 • هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌
 • ارائه‌ مطلوب‌ و رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌
 • رويه‌هاي‌ حسابداري‌
 • مبناي‌ تعهدي‌
 • ثبات‌ رويه‌ در نحوه‌ ارائه‌
 • اهميت‌ و تجميع‌
 • اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌
 • ساختار و محتوا
 • ترازنامه‌
 • صورت‌ سود و زيان‌
 • افشاي‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌
 • ساير موارد افشا

فصل ششم

 • تشخیص و کاربرد مفاهیم نظری حسابداری
 • صورت‌های مالی
 • اجزاي‌ صورت‌های‌ مالي‌
 • مفاهیم حسابداری
 •  مفروضات حسابداری
 • اصول حسابداری
 •  اصول یا میثاق های محدود کننده
 • ارائه‌ مطلوب‌ و رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌
 • خصوصیات کیفی محتوای اطلاعات مالی
 • خصوصیات کیفی مربوط به محتوای اطلاعات
 • خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با چگونگی ارائـه‌ اطلاعات‌
 • اصطلاحات حسابداری
 • صورت حساب سرمایه
 • اثر رویداد مالی روی حسابها
 • ماهیت حسابه
 • انواع موسسات اقتصادی
 • انواع  شاخه های حسابداری
 • حسابداري صنعتي
 • حسابداري مالي
 • حسابداري دولتي
 • حسابداري مديريت
 • حسابداري منابع انساني
 • حسابداری سیستمها
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
 • حسابداری اجتماعی
 • استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری
 • استفاده كنندگان درون سازمانی
 • استفاده كنندگان برون سازمانی
 • دوره مالی
 • چرخه حسابداری (Accounting  cycle)
 • محاسبه سود یا زیان خالص
 • روش کلی بستن حساب

فصل هفتم

 • استانداردهای حسابداری و انواع آن
 • آشنایی با حسابداری
 • وظایف حسابداران
 • حسابدار سرپرست
 • آشنایی با دفترداری
 • شباهت و تفاوت حسابداری و دفترداری
 • اصول حسابداری
 • حسابداری مالی(عمومی)
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت
 • ارزیابی متوازن
 • حسابداري مالياتي
 • هدف وصول ماليات
 • نرخ تصاعدي ماليات
 • قراين مالياتي
 • آشنایی با اصول و موازین حسابداری دولتی
 • حسابداری اجتماعی
 • حسابرسی
 • انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی
 • حسابداری فروش
 • منظور از استانداردهای حسابداری
 • تاریخچه استانداردهای حسابداری ایران
 • استانداردهای دولتی
 • گزارش کمیته ملی حسابداری دولتی
 • مطالعه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی
 • مطالعه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی
 • بیانیه مفاهیم نظری6 هیئت مشاوره استانداردهای حسابداری دولت مرکزی (امریکا)
 • مطالعه آنسی ‌پسینا (Anessi-Pessina) و بروگوناری (Borgonovi)
 • پاسخگویی و تصمیم‌گیری، هدفهای اصلی حسابداری دولتی
 • هدف از انتشار صورتهای مالی
 • استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی
 • ارائه مقایسه مبالغ بودجه‌اي و مبالغ واقعي
 • افشاهايي در مورد مباني بودجه‌اي، دوره و دامنه کاربرد
 • صورت تطبیق  مبالغ واقعي بر مبناي قابل مقايسه و مبالغ واقعي در صورت‌هاي مالي

فصل هشتم

 • معرفی حسابداری مالی
 • آشنایی با حسابداري مالي
 • تعریف مدیریت مالی
 • هدف مدیریت مالی
 • نقش مدیر مالی
 • تاریخچه مدیریت مالی
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت
 • نسبت هاي مالي
 • چارچوب مفهومی
 • تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری
 • انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی
 • رفتارشناسی مالی
 • صورت حساب سود و زیان
 • طبقه بندی اقلام صورتحساب سود وزیان
 • صورت حساب سرمایه
 • صورت وضعیت مالی(ترازنامه)
 • تهیۀ گزارش از مانده حساب ها در پایان دورۀ مالی

نحوه برگزاری دوره: مجازی

مدت دوره:  120 ساعت

مدرس دوره: مدرسین مرکز

گواهینامه پایان دوره: ملی/بین المللی

شهریه دوره:  195,000 تومان

لطفا پکیج و گواهینامه مربوطه را انتخاب نمایید.

انتخاب پکیج

[purchase_link id=”7884″ style=”button” color=”orange” text=”اضافه به سبد خرید”]

انتخاب گواهینامه ملی

[purchase_link id=”7765″ style=”button” color=”green” text=”اضافه به سبد خرید”]

انتخاب گواهینامه بین المللی

گواهینامه بین المللی INOCERT کانادا برای دوره های کمتر از 80 ساعت                    50دلار

گواهینامه بین المللی INOCERT کانادا برای دوره های بیشتراز 80 ساعت                   70دلار

گواهینامه بین المللی ACS آمریکا(ثبت در سایت ACS آمریکا )                                   75دلار

گواهینامه بین المللی ACS آمریکا(با مهر و تایید فدرال آمریکا )                                   155دلار

در صورت تمایل برای انتخاب گواهینامه بین المللی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

026-342001800

ترجمه رسمی گواهینامه با تاییدیه دادگستری

[purchase_link id=”7498″ style=”button” color=”orange” text=”اضافه به سبد خرید”]

موارد دریافتی شما

دسترسی به محتوای آموزشی آنلاین

گواهینامه پایان دوره معتبر

لوح ویژه گواهینامه

بسته آموزشی مالتی مدیا